statystyka

f.a.q.

  1. Jak założyć szczep Royal Rangers?
1. Jak założyć szczep Royal Rangers?

Szczep powstaje w momencie podpisania porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem Royal Rangers Polska a Instytucją Patronującą. Szczep zostaje powołany w oparciu o materiały RR i liderów rekomendowanych do prowadzenia szczepu. Wzór porozumienia oraz instrukcja zakładania szczepu są w dziale Pobierz.

na górę strony

2. Kto może zostać liderem, komendantem szczepu?

Komendanta szczepu powołuje stowarzyszenie na wniosek duchownych kościoła, który założył szczep RR. Wszyscy instruktorzy działają w szczepach w oparciu o pisemne rekomendacje duchownych kościoła. Rekomendacja jest potwierdzeniem, że kandydat na instruktora RR jest człowiekiem nawróconym, prawdziwie oddanym Bogu, swoim życiem daje temu świadectwo, ma pasję do służby i rozpoznaje się nad nim obdarowanie do pracy wśród dzieci i młodzieży. Wzór rekomendacji jest w dziale Pobierz.

na górę strony

3. Czy każdy, kto chciałby pracować w Royal Rangers albo założyć szczep musi mieć doświadczenie harcerskie i mieć stopień instruktorski?

Osoba, która chce zaangażować się w Royal Rangers nie musi mieć wcześniejszego doświadczenia w jakiejś formie skautingu. Wszyscy instruktorzy przechodzą szkolenia. Za kadrę w szczepie odpowiedzialny jest komendant szczepu i to on dba o wyszkolenie i umiejętności swoich instruktorów wysyłając ich na odpowiednie szkolenia i motywując do systematycznego rozwoju. Osoba rekomendowana przez lokalny kościół powinna przejść w jak najszybszym czasie cykl podstawowych szkoleń. Informacje o wymaganych szkoleniach uzyskuje wówczas w Kwaterze Głównej RRP.

na górę strony

4. Czy można być wolontariuszem i pomagać w RR nie będąc instruktorem RR?

Tak, komendant szczepu może w różnych sytuacjach zatrudniać do prac w formie wolontariatu osoby nie będące instruktorami. Obowiązuje ich w tym przypadku tylko rekomendacja osoby duchownej.

na górę strony

5. Czy można wysłać swoje dziecko na obóz RR, chociaż nie chodzi na zbiórki? W mieście gdzie mieszkamy nie ma szczepu RR.

W obozach RR pierwszeństwo mają dzieci działające w RR. Jednakże o tym czy dziecko spoza szczepu może jechać na obóz decyduje każdorazowo komendant obozu.

na górę strony

6. Nasze dzieci były na obozie RR. Chcielibyśmy, aby i w naszym mieście powstał szczep. Czy ktoś może do nas przyjechać i zrobić jakąś prezentację?

Royal Rangers Polska ma przygotowane prezentacje, materiały, filmy itp. i przeszkolonych liderów, którzy mogą przyjechać w dane miejsce i zaprezentować działalność stowarzyszenia. W celu ustalenia szczegółów należy się skontaktować z Kwaterą Główną RRP.

na górę strony

7. Gdzie można dostać mundury, naszywki i inne akcesoria RR?

Kwatera Główna RRP prowadzi bezpośrednio do szczepów dystrybucję wszystkich potrzebnych materiałów i akcesoriów RR. Zapotrzebowanie należy składać u Komendantów Szczepów lub Kwatermistrzów. O tym, co jest dostępne w magazynie Kwatery Głównej można dowiedzieć się w dziale "SKLEP".

na górę strony

8. Chciałbym przekazać darowiznę na Royal Rangers. Jak to zrobić?

Każda osoba fizyczna i prawna może przekazać darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia Royal Rangers Polska. Darowizna pieniężna powinna być wpłacona na konto RR Polska. Dane do wpłat:

Royal Rangers Polska

ul. Jagodowa 33

53-007 Wrocław

Nr konta: 55 1140 1140 0000 5075 1700 1001

Osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska mogą korzystać z określonych preferencji podatkowych w podatkach dochodowych. Szczegóły znajdziesz tutaj.

9. Ile wynosi składka członkowska i gdzie należy ją zapłacić?

Od 2013 roku składka członkowska wynosi 60 zł od osoby za rok kalendarzowy. Składki można wpłacać do kas szczepów lub na ogólne konto RRP. Przykładowy tytuł wpłaty na konto: "składka członkowska RR1 - Jan Kowalski".

na górę strony

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894